Magasin
Oppslagsbildet

Derfor er det viktig å huske på TPMS!

Mars 2017

TPMS betyr rett og slett Tire Pressure Monitoring System, og er lovpålagt standard utstyr i alle nye biler siden 2015. Dekktrykkovervåkingssystemets fremste oppgave er å bidra til økt sikkerhet ved at du får tidlig varsel om trykkfall i ett eller flere dekk.

Alle som har vært gjennom dekkskift med bil med TPMS, har sett at systemet varsler feil dekktrykk etter dekkskift. Dette betyr rett og slett at systemet må restartes – eller programmeres på nytt – for tilpasning til de nye dekkene. Vanligvis er dette en enkel og rask sak å ordne, og hvordan du skal gjøre det finner du informasjon om i bilens instruksjonsbok.

Trykkfeilvarsel

Det en feilmelding betyr

Får du feilmelding under kjøring, vil årsaken være enten et visst trykkfall i ett eller flere dekk – eller, i verste fall, en punktering. Kjør innom nærmeste bensinstasjon og sjekk lufttrykket. Noen systemer gir detaljert informasjon om aktuelt trykk i de enkelte dekkene, mens andre bare gir generell varsling om trykkfall.

Dersom du jevnlig må innom og etterfylle luft, må dekket repareres eller skiftes. Ta en tur innom nærmeste Super Dekk Service-avdeling, så får du rask, effektiv og fagkyndig hjelp!

Tidlige utgaver av TPMS-systemer kan også gi feilmeldinger uten at det er noen faktisk grunn til dette. Årsaken kan være for ømfintlige sensorer, eller noe så enkelt som at luften i dekkene oppvarmes ved kjøring i høyere hastigheter på motorvei slik at systemet ”tror” at trykket er for høyt – og melder feil.

Se video

Sjekk hjulboltene

I tillegg til å passe på riktig lufttrykk og omprogrammering av TPMS ved skifte av dekk, er det også andre ting du må være oppmerksom på.

– Det er lurt å sjekke hjulboltene ved dekkskift, og skifte ut disse ved behov. Hos Super Dekk Service-forhandlerne har vi nå Blisterpack med nye bolter eller muttere til salgs, forteller fagfolkene hos Super Dekk Service.

Få jobben gjort av fagfolk

Når du legger om dekk vår og høst, lønner det seg å rengjøre dekkene godt og fjerne småstein og andre fremmedlegemer fra dekkmønsteret. Husk at dekk skal lagres mørkt, kjølig og enten hengende eller liggende.

Det enkleste og beste er likevel å høre med Super Dekk Service forhandleren om plass i dekkhotell. For en rimelig sum pr. sesong gjør de hele jobben for deg, og sender deg innkalling i god tid før neste omlegging. Da får du rene og ferdig balanserte hjul med rett lufttrykk – og slipper jobben med omlegging selv. Dagens hjul er ofte store og veier en del, og erfaringen er nok for mange at dette lønner det seg å overlate til fagfolk!

Tpms

Selv om TPMS-systemer primært skal bidra til økt sikkerhet, så har de også flere andre viktige fordeler. Ikke minst kan de bidra til bedre dekkøkonomi med varslingen av trykk avvik.

– For dekkenes levetid er riktig lufttrykk helt avgjørende, understreker fagfolkene hos Super Dekk Service.

Kjøring med for lavt lufttrykk i dekkene øker slitasjen uforholdsmessig raskt. Kjører du med 30 prosent for lavt trykk i dekkene, vil resultatet bli en halvering av dekkenes levetid – og da merkes det godt på dekkøkonomien! Samtidig øker drivstofforbruk og CO2-utslipp, og du kan få dekkskader som følge av unødig varmgang.

– Vi kan bare anbefales så sterkt som mulig at man sjekker lufttrykket i dekkene regelmessig, og i hvert fall hver tredje uke. Samtidig må man huske å øke trykket noe dersom bilen kjøres med økt totalvekt en periode. Ingen ting av dette er vanskelig – i bilens instruksjonsbok, og på en lapp i tanklokk eller dørkarm, er riktig lufttrykk for alternative dekkdimensjoner og belastninger angitt, forteller ekspertene i Super Dekk Service.

Nye sommerdekk

Kommentarer

Les også disse sakene