Magasin
Oppslagsbildet

Gode dekk avgjør sikkerheten!

Er du klar for langturen?

Mars 2017

Med en kontaktflate som omtrent tilsvarer fire håndflater, er dekkene den eneste fysiske kontakten bilen din har med underlaget. Jo nyere og bedre dekkene er, desto tryggere blir derfor også det livsviktige veigrepet!

Dette kan du gjøre selv

En del ting kan du enkelt sjekke selv:

  • At dekkene har god nok mønsterdybde
  • At dekkene ikke har mekaniske skader i form av sår eller kutt på dekksider eller slitebane
    Mõnsterdybde

Loven krever en mønsterdybde på minst 1,6 millimeter for sommerdekk. Det er bred faglig enighet om at dette er alt for lite, og uavhengige tester har flere ganger vist at allerede ved en mønsterdybde på 3-4 millimeter øker ulykkesrisikoen betydelig. Kommer mønsterdybden under 3 millimeter, øker risikoen for vannplaning kraftig.

– Vi anbefaler kunder å skifte til nye sommerdekk når mønsterdybden kommer ned mot 3 millimeter, blir det understreket hos Super Dekk Service. Her blir det slått fast at nye, gode dekk er en rimelig forsikringspremie å betale for å kjøre tryggere.

Prisen kan også være lavere enn du tror.

– Hankook Ventus Prime3, som ble blant de beste dekkene i Autobild sin omfattende sommerdekktest i fjor, har topp egenskaper på både tørt og vått underlag, men koster likevel opptil flere hundre kroner mindre enn andre sammenlignbare premium dekk, ifølge Super Dekk Service.

Hankook

Trygg med eksperthjelp

Fagfolkene anbefaler gjerne bilistene å få Super Dekk Service-verkstedet til å hjelpe seg med dekkvurderingen før ferieturen:

– Selv om det er en del man kan sjekke selv, stiller en lang ferietur med tungt lastet bil så spesielle krav, at det kan være betryggende å ta fagfolk med på råd.

Ferietur med bil går ofte sørover på kontinentet, og det blir fort noen få tusen kilometer før man er hjemme igjen. Samtidig skal den bilen som vanligvis har 1-2 passasjerer og ingen bagasje, nå plutselig ha med 4-5 personer og full oppakning. Det er jo klart at dette stiller helt andre krav.

Kjøringen vil ofte foregå i langt høyere hastigheter enn man er vant til fra hjemlig hverdagstrafikk, noe som naturligvis er en utfordring i seg selv. Det er jo lett å tenke seg hvor risikabelt det kan være å rase av gårde i fri fart på Autobahn i Tyskland med passe slitte sommerdekk, blir det påpekt.

Sjekk lufttrykket

– Riktig lufttrykk er et kapittel for seg. Generelt er norske bilister lite flinke til å passe på lufttrykket, noe de får betale for med økt forbruk og raskere dekkslitasje. Dette blir følgen av for lavt luftrykk.

Dersom trykket i dekkene er 20 prosent for lavt, reduseres dekkenes levetid med ca. 20 prosent, mens 30 prosent for lavt lufttrykk halverer dekkenes levetid!

Dessuten er det viktig å være klar over at en tungt lastet bil trenger 10-15 prosent mer luft i dekkene enn normalt. Under vanlig kjøring merker man ingen større forskjell på bilens oppførsel selv om den er tungt lastet, men ved en plutselig unnamanøver – eller litt for høy fart inn i en sving – kan for lavt lufttrykk føre til at bilen går inn i en ukontrollerbar skrens, advarer ekspertene hos Super Dekk Service.

De legger til at rask og ujevn slitasje er tydelige tegn på feil lufttrykk.

– Er trykket for lavt, vil slitebanen langs dekkskuldrene slites raskest ned, mens man med for høyt trykk får mest slitasje på midten av slitebanen. Uansett er feil luftrykk både dyrt – og farlig.

Kommentarer

Les også disse sakene